v oo o v ovo ovvo

30. v oooo o o o v o vo (valuable consideration), , v ooo o ovvo oo ov v o o o o v ovo o ovvo, v o v o o o, o o o o ooo , v -

() o o v o vo (valuable consideration) , o ooo o o ovv o o vo o vo o,

() o v , oo oo v v ov o vo:

o o o o o v ov ovo o ooo , v o ovo oo v ovv v v o o 27.