Σημείωση
145 του Ν.79(I)/2010Κατάργηση

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.79(I)/2010], ο περί Δημοσίων Ποταμών (Προστασία) Νόμος καταργείται.