Σημείωση
152 του Ν.79(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν.79(I)/2010

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.79(I)/2010] τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.