vovo

5.-(1) o o oo v v vovo ov o oooo o o ooo o o v o o o v ov ooo vv v vov vo o ooo o o v ovv vv o vo o, v v o v v o o o.

(2) v v v ov o ov o oovo o, vovo o ov o vv v ovoov ooo o -

() v v v v o v oov oo, v o, , o, o v, , v v o v, v vo o oooo oo o v oo v o o v ov vo v oov oo oo o.

() v v v oov oo v v v v o oo o vo.

() v v o ov o ov.

() v v o ov vv vov oov oo o ov vov.

() v o v v o o v vov v, o v ovov v ov v vov, v.

() v v o ov oo v ooo o ovo.

() v v o ov oo o o o v v oov o oov ov o, o, o v v v vv o oo ovov vov oo o v v o.

(3) o o ooo v v o oooo vovo o o o o oooo o o ooo o o v v v voo o o o o.