Αναγνώριση τέκνου

15. Η πατρική αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του επιτυγχάνεται με-

(α) Εκούσια αναγνώριση · ή

(β) δικαστική αναγνώριση.