Βαθμός συγγένειας

4.-(1) O βαθμός της εξ αίματος συγγένειας σε ευθεία γραμμή ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα· κάθε γέννηση συνιστά ένα βαθμό.

(2) Η συγγένεια εξ αίματος σε πλάγια γραμμή ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα με τον κοινό ανιόντα.