Αναδρομική απώλεια ιδιότητας τέκνου που γεννήθηκε σε γάμο

12. Το τέκνο χάνει την ιδιότητα του τέκνου που γεννήθηκε σε γάμο αναδρομικά από τη γέννηση του, μόλις γίνει αμετάκλητη η απόφαση που δέχεται την προσβολή αυτής της ιδιότητας του.