Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμοι του 1991 μέχρι 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμοι του 1991 μέχρι 2000.