Κατάργηση

2. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) Νόμοι του 1992 μέχρι 1996, καταργούνται.