Αποζημίωση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του την αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

(2) Η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ.