ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
CyLaw | Αναφορικά μ'εμάς | Επικοινωνία | Όροι χρήσης

Κατάλογος Ενοποιημένης Νομοθεσίας   Κατάλογος Αριθμημένης Νομοθεσίας
Ανεύρεση Νομοθεσίας:
Βρες το νόμο με τον ακόλουθο τίτλο ή αριθμό:

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων της Σχολής Κωφών Παίδων, της Σχολής Τυφλών και της πρώην Σχολής Λάμπουσας και Ρύθμιση Άλλων Επιμέρους Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 1994 (Ν. 63(I)/1994)

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί) που έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο:

Τροποποιητικοί νόμοι που δεν έχουν ενσωματωθεί στο ενοποιημένο κείμενο:


cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο