ov ovo

48.-(1) v ov, o v o, oooo o o v v o, o ovo o o vo o o ovv v ov o ov o v v ovv o ovvo oo v v oooo o ovo o vv, o ovo o o o o ovv o vo o o ov oo v v oo v o ovv, o v o vo o ovvo, v ov o vo, ov v ovv oov oo o ov vv oov o, ov v o o v o ovvo oo o o , ov o v o:

o v v ov ovo o o o ovv v v o o v v v v v v .

(2) ovo oo o ovo o o v o ovvo o oov ov ovv ooo o v, v ov oo o v v o v oov, oov o o v ovv v oo oov.

(3) v o ovo o ovvo oo o ooo v vov ovo o ov vv, , o, oo v oov v o o o ovvo vov o o v v, v o o, vov oooo o ovo oooo o v o ovvo o v o o v o o ov o v o, o , ov oo v, o oo v v ov ovo o o o ooo v v o.

(4) ovo o ooo v oo v ov o o ov o o , o o v v vv .

(5) ovo o ooo o o v o o o ov oo v o v o ooo ov oo v v ovo.