Ποινή σε πρόσωπα τα οποία αποπειρούνται να προκαλέσουν τη διάπραξη αδικήματος

31. [Διαγράφηκε]