Σημείωση
2 του Ν.182(I)/2003Κατάργηση

Με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.182(I)/2003] ο περί Τηλεγράφων Νόμος καταργείται.