Σημείωση
(Ν. 92(Ι)/96).

* Ο περί Προστασίας του Απόρρητου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων) Νόμος του 1996, (Ν. 92(Ι)/96).