Σημείωση
4 του Ν.127(I)/2002Επίδομα παραστάσεως Υφυπουργού παρά τω Προέδρω

Το αναφερόμενο στην παράγραφο (β) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.127(I)/2002] εκάστοτε ισχύον ετήσιο εισόδημα παραστάσεως θα καταβάλλεται και στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω.