o oo oo o v ov ov v v

33.-(1) o ov oov v ' o o-

() v v v, ooo o oo v ov, v v o ovo vv v ovv v o o vo o ov Iv, vv vv ov v o o, v, o

() v o v o oov ov o o o oo ovvv v ooo oo o oo Io, vo o ooo o vo o , ooo o oo o ov oov v o.

(2) o o oo oo v o vo o v v ovoo, v o, o v oovo v ovv v o o vo o ov ovov ooo Io, vo , v v o v, ovo v vv v v oov ov ov o ooo ooo Io, vo .