Διάλυση του ταμείου

10. Σε περίπτωση διάλυσης του ταμείου κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει στο ταμείο περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.