Γενικός Δασμός

5. Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι εκτίθενται στη στήλη του Δεύτερου Πίνακα με την επιγραφή "Γενικός Δασμός", εφαρμόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό που δε δικαιούνται δασμολόγηση σύμφωνα με το δασμό προτίμησης.