Απαλλαγή από τη φορολογία του εισοδήματος των εισοδημάτων από διατηρητέα οικοδομή

18. Επιπρόσθετα από τα εισοδήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου θα απαλλάσσονται από το Φόρο Εισοδήματος τα εισοδήματα που προέρχονται από την ενοικίαση διατηρητέας οικοδομής, αν ο Υπουργός πιστοποιεί ότι έγιναν όλα τα αναγκαία έργα για τη συντήρηση της οικοδομής ή ότι αυτή δε χρειάζεται συντήρηση.