Σημείωση
2 του Ν. 90(I)/2004Σημείωση Συντάκτη

Ο τροποποιητικός νόμος 90(I)/2004 αναφέρει όπως τροποποιηθεί ο Τρίτος Πίνακας ο οποίος αφορά δασμολόγια τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της CyLaw.