Λειτουργία, διαχείριση και έλεγχος ελεύθερης ζώνης ή και ελεύθερης αποθήκης

60. [Διαγράφηκε]