Αποζημίωση και όροι εργασίας Προέδρου, μελών και αναπληρωματικών μελών

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του τους όρους εργασίας και την αποζημίωση που καταβάλλεται στον Πρόεδρο, στα λοιπά κανονικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.