Αδίκημα σε σχέση με τη συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα

91. Πρόσωπο το οποίο προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο-

(α) Να συμμετάσχει σε στοίχημα· ή

(β) να εισέλθει σε αδειούχο υποστατικό,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.