Διεύθυνση πρόσβασης

68. Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος μόνο από εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο, προσβάσιμο μέσω διευθύνσεων διαδικτύου με κατάληξη «.com.cy».