Αποδοχή στοιχήματος παίκτη

62.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να αποδέχεται στοίχημα, εκτός εάν στον λογαριασμό του παίκτη υπάρχουν επαρκή ποσά που καλύπτουν το ύψος του στοιχήματος.

(2) Τα ποσά στον λογαριασμό του παίκτη πιστώνονται από τραπεζικό λογαριασμό του παίκτη ή με τη χρήση -

(α) Πιστωτικών καρτών· ή

(β) χρεωστικών καρτών· ή

(γ) ηλεκτρονικής μεταβίβασης· ή

(δ) ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο έχει εκδοθεί από πρόσωπο που δικαιούται ή έχει αδειοδοτηθεί να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου:

Νοείται ότι, απαγορεύεται σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να αποδέχεται κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του παίκτη ή τη διεξαγωγή στοιχήματος με μετρητά.

(3) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να παρέχει πίστωση σε παίκτη ή σε μερίδα παίκτη ή να ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει πίστωση κατά τρόπο που να διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη ή σε μερίδα παίκτη.