ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημόσιων Γαιών (Εκμίσθωση) Νόμος (ΚΕΦ.230)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ