ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημόσιας Υγείας (Ταφή και Εκταφή) Νόμος (ΚΕΦ.257)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ