ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημοσίας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ίδρυση Μόνιμων Θέσεων) Νόμος του 1985 (162/1985)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ