ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημοσίας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ίδρυση Μόνιμων Θέσεων) Νόμος του 1986 (126/1986)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ