ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Διορισμού στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Υπαλλήλων που Υπηρετούν επί Συμβάσει Νόμος του 1997 (44(I)/1997)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ