Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει την παραχώρηση νέου ή πρόσθετου νεκροταφείου

2. Αν φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία δεν διαθέτει χώρο για την ταφή των νεκρών, ή ότι οποιοδήποτε υφιστάμενο νεκροταφείο δεν είναι αρκετό για τις απαιτήσεις ή είναι επικίνδυνο στην υγεία οποιασδήποτε πόλης, χωριού, ή ενορίας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει όπως παραχωρηθεί για την πόλη, χωριό ή ενορία αυτή νεκροταφείο, ή πρόσθετο ή νέο νεκροταφείο, ανάλογα με την περίπτωση βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.