Επιλογή τοποθεσίας

3. Με τη δημοσίευση του διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο Διοικητής της Επαρχίας στην οποία ευρίσκεται η πόλη, το χωριό ή η ενορία, με τη συμβουλή και βοήθεια του Δήμου, στην περίπτωση πόλης που έχει Δήμο, ή του κοινοτάρχη και της Επιτροπής στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης πόλης, χωριού, ή ενορίας, προβαίνει στην επιλογή ορθής και κατάλληλης τοποθεσίας για την ίδρυση νεκροταφείου, και υπολογίζει τη δαπάνη της περίφραξης της τοποθεσίας με κατάλληλο φράχτη ή τοίχο.