Αποζημίωση για παραχωρηθείσα γη

4. Σε σχέση με οποιαδήποτε γη που παραχωρήθηκε βάσει του Νόμου αυτού, καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη αυτής, είτε-

(α)Στο ύψος που συμφωνείται μεταξύ αυτού και του Δήμου, ή του κοινοτάρχη και της Επιτροπής της πόλης, του χωριού, ή της ενορίας, ανάλογα με την περίπτωση· ή

(β) σε περίπτωση που η αποζημίωση δεν δύναται να υπολογιστεί με συμφωνία, η αποζημίωση αυτή αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου, που ισχύει εκάστοτε και προνοεί για την απαλλοτρίωση γης για δημόσιους σκοπούς.