Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να κλείνει νεκροταφεία

20. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι η περαιτέρω χρήση οποιουδήποτε χώρου ως νεκροταφείου είναι επικίνδυνη στη δημόσια υγεία, και ότι η κοινότητα η οποία εξυπηρετήθηκε από τη χρήση του κατέχει άλλο πρέποντα και κατάλληλο χώρο για την ταφή των νεκρών, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, χωρίς να διατάσσει την παραχώρηση οποιουδήποτε νέου ή πρόσθετου νεκροταφείου, να διατάξει όπως καμία ταφή δεν θα γίνεται στο πρώτο ονομαζόμενο νεκροταφείο· και πρόσωπο που διενεργεί ή μεριμνά ώστε να διενεργηθεί οποιαδήποτε ταφή κατά παράβαση του διατάγματος θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του άρθρου 19.