Εξουσία για ορισμό κομίστρων για επιστολές που μεταφέρονται με πλοία

10. [Διαγράφηκε]