Εξουσία για κράτηση ταχυδρομικών δεμάτων που περιέχουν εμπορεύματα που υπόκεινται σε τελωνειακό δασμό ή εμπορεύματα των οποίων η εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται

20. [Διαγράφηκε]