Αζήτητες και επιστρεφόμενες επιστολές

16. Νοείται πάντοτε ότι αν οποιαδήποτε επιστολή που απευθύνεται σε ξένη χώρα όπου η προπληρωμή είναι αναγκαία ταχυδρομηθεί με ανεπαρκή γραμματόσημα ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να την ανοίξει και να την επιστρέψει στον αποστολέα.