Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμοι του 1960 έως 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμοι του 1960 έως 1995.