ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 9(1) και 10(1))

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στοιχεία

Στοιχεία1. Τίτλος της εφημερίδας.

2. Διεύθυνση τυπογραφείου και τόπος έκδοσης της εφημερίδας.

3. Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας.

4. Γλώσσα στην οποία θα εκδίδεται η εφημερίδα.

5. Χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα εκδίδεται η εφημερίδα.

ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ από

ιδιοκτήτης της ως άνω εφημερίδας ορκίζομαι και δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθινά.

 

(Υπογραφή ιδιοκτήτη)

Η ένορκος δήλωση έγινε ενώπιον μου σήμερα                    από τον

γνωστό σ' εμένα (ή του οποίου η ταυτότητα βεβαιώθηκε ενόρκως από τον

γνωστό σ' εμένα).

Επαρχιακό Δικαστήριο