ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 29)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Τίτλος βιβλίου και περιεχόμενο εξωφύλλου.

2. Γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο.

3. Όνομα του συγγραφέα, του μεταφραστή ή του εκδότη του βιβλίου ή μέρους αυτού.

4. Θέμα.

5. Τόπος εκτύπωσης και έκδοσης.

6. Τυπογραφείο και Εκδοτικός Οίκος.

7. Ημερομηνία παράδοσης από το τυπογραφείο ή έκδοσης.

8. Αριθμός φύλλων ή σελίδων.

9. Μέγεθος.

10. Αριθμός έκδοσης.

11. Αριθμός αντιτύπων της έκδοσης.

12. Κατά πόσο το βιβλίο είναι τυπωμένο ή λιθογραφημένο.

13. Τιμή πώλησης.

14. Όνομα και διεύθυνση αυτού που έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο βιβλίο ή μέρος αυτού.