ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 35(1))

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ
Η ΚΑΤΟΧΗ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ

Στοιχεία:

1. Όνομα και διεύθυνση κατόχου.

2. Επιτήδευμα ή επάγγελμα.

3. Περιγραφή τυπογραφικού πιεστηρίου (Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή και τύπος πιεστηρίου).

4. Διεύθυνση οικήματος στο οποίο στεγάζεται το τυπογραφείο ή το Τυπογραφικό πιεστήριο.

ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ ………………………………………………………………. από...................................

ορκίζομαι και δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθινά.

 

(Υπογραφή κατόχου)

 

Η Ένορκος Δήλωση έγινε ενώπιον μου σήμερα…………………………………από τον

…………………………………γνωστό σ' εμένα με του οποίου η ταυτότητα

βεβαιώθηκε ενόρκως από…………………………………γνωστό σ' εμένα).