Κανονισμοί

44.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντα Νόμου έκδοσης Κανονισμών για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται να καθορίζουν ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.