Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση

31. Με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εξαιρεί από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους οποιαδήποτε κατηγορία βιβλίων που καθορίζεται στο Διάταγμα.