Ευθύνη του ιδιοκτήτη του τυπογραφείου για την εκτύπωση εφημερίδας

36.-(1) Ο ιδιοκτήτης του τυπογραφείου έχει υποχρέωση πριν προβεί στην εκτύπωση εφημερίδας, να διαπιστώσει ότι η εφημερίδα αυτή εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 ή, ανάλογα με την περίπτωση, του άρθρου 10 του παρόντα Νόμου.

(2) Ιδιοκτήτης τυπογραφείου που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες.