Περιπτερούχοι

21.-(1) Οι περιπτερούχοι έχουν υποχρέωση να δέχονται για πώληση εφημερίδες τόσο από τα πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου όσο και απ' ευθείας από τους εκδότες των εφημερίδων.

(2) Οι περιπτερούχοι έχουν υποχρέωση να εκθέτουν για πώληση σε περίοπτη θέση του περιπτέρου, χωρίς διάκριση και εύνοια υπέρ ορισμένων σε βάρος άλλων, αντίτυπα όλων των εφημερίδων που κυκλοφορούν μέσω τους και να μην επιτρέπουν τη λαθραία ανάγνωση, το δανεισμό ή τη διάθεση με μειωμένη τιμή με τον όρο της επιστροφής ή της αντικατάστασης των εφημερίδων.