Εφημεριδοπώλες

22.-(1) Οι εφημεριδοπώλες έχουν υποχρέωση να δέχονται για διανομή και πώληση εφημερίδες τόσο από πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου όσο και απ' ευθείας από τους εκδότες των εφημερίδων και να πωλούν αυτές χωρίς διάκριση και εύνοια υπέρ ορισμένων σε βάρος άλλων.

(2) Επιτρέπεται στους εφημεριδοπώλες η διαλάληση των εφημερίδων στους δρόμους και σε δημόσιους χώρους μόνο με τον τίτλο αυτών, την τιμή, την ένδειξη των απόψεων τους και τα ονόματα των συγγραφέων ή των συντακτών τους.

(3)Απαγορεύεται η διαλάληση τίτλων άσεμνων ή που περιέχουν δυσφημιστικές ή εξυβριστικές εκφράσεις κατά τρίτων ή η διαλάληση ειδήσεων που δεν αναγράφονται μεν, αλλά διαλαλούνται με τρόπο που μπορεί να διαταράξει την κοινή ησυχία.