Ποινικά αδικήματα σχετικά με την κυκλοφορία των εφημερίδων

23.-(1) Ο παρεμποδίζων την ελεύθερη κυκλοφορία των εφημερίδων ή ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες.

(2) Περιπτερούχος που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 ή εφημεριδοπώλης που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 22 διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες λίρες.