Κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και ίδρυση τυπογραφείου από πολίτες της Δημοκρατίας

33. [Διαγράφηκε]