Τροποποίηση του άρθρου 77 του Διατάγματος

5. Η παράγραφος (1) του άρθρου 77 του Διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου ορισμού κατά την προσήκουσα αλφαβητική τάξη:

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.